Kopi-rait & hromo adres

Hromo sponsor, kwa lira: Abau Language Project

Hunkwe mesopok non lwak ankin, kwa mey kow ha - Sepik@abaumedia.com

Mey lowpwarowp, hroma sait mon ma lwak mokwe, hromo Abau Language Project