Abau mo hiymon sorasor yier

Okpey sokukwe, hromkwe Inglis-ok nonaw papo mey.

Sawk owhnan har, erey lwak, Abau Trening Senta ko: